Eikenprocessierups (EPR) bestrijding

Voor het specialistisch laten verwijderen van eikenprocessierupsen kunt u bij ProLignum terecht

De eikenprocessievlinder/-rups

(Thaumetopoea processionea)

Van nature is de eikenprocessievlinder al jarenlang in Nederland bekend. Sinds 2007 zijn de aantallen waarin deze nachtvlinder voorkomt, sterk gestegen. De eitjes van deze vlinder komen in de lente (april/mei) uit en op dat moment gaan de rupsen vooral ‘s nachts op zoek naar voedsel (jong eikenblad). De nesten zitten veelal aan de zonzijde van de boom en zijn zichtbaar als een bol van rupsen, vervelling en uitwerpselen omgeven door spinsel.
Vanaf het derde levensstadium (3e vervelling) produceren de rupsen minuscule brandharen, welke voorzien zijn van kleine weerhaakjes. Contact met deze haren door mens of dier kan leiden tot een vervelende irritatie van de huid. Dit kan zich uiten in roodheid, jeuk en een branderig gevoel. Mensen die extra gevoelig zijn voor de gifstoffen van de brandharen kunnen ernstigere gevolgen ervaren, zoals hartklachten, luchtwegproblemen of zelfs shock.
Voor uitgebreidere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar het “kenniscentrum eikenprocessierups” van WUR.

De noodzaak van nesten verwijderen

Aangezien de brandharen van rupsen lang actief blijven (tot wel 7 jaar) en de oude nesten na verpopping in de boom achterblijven, bestaat het risico dat deze op den duur uit de bomen vallen. Dit kan mogelijk overlast tot gevolg hebben. Verwijdering van de actieve nesten is dan ook de meest effectieve en minst schadelijke methode.

Werkwijze verwijderen van nesten

Met een 3-motorige industriële stofzuiger worden de nesten, inclusief alle brandharen, uit de boom gezogen. De installatie is speciaal voor deze toepassing ontwikkeld en maakt naast een voorfilter ook gebruik van een HEPA-filter H14, die de brandharen afvangt. De afzuiginstallatie is volledig autonoom werkend en heeft een eigen stroomvoorziening.

Door een speciaal ontwikkeld systeem worden de weggezogen rupsen/brandharen emissievrij opgevangen en verder verwerkt. Alle in te zetten medewerkers in de uitvoering van de werkzaamheden zijn voorzien van de noodzakelijke beschermende kleding en/of een ademlucht inblaassysteem. Tevens is er een duidelijke werkinstructie opgesteld en krijgen medewerkers een interne opleiding. Deze voorzieningen zijn primair gericht op het voorkomen van overlast bij alle betrokkenen.

Het vrijgekomen materiaal wordt volgens het laatst geldende EPR-protocol (mei 2020) afgevoerd, opgeslagen en op de goedgekeurde wijze vernietigd. De afgevoerde en vernietigde hoeveelheden worden zorgvuldig geregistreerd. Een bewijs hiervan is na vernietiging op aanvraag voor de opdrachtgever beschikbaar.

Werkzaamheden bij nesten tot een hoogte van ca. 6 meter, worden vanaf de grond uitgevoerd. Als de nesten hoger in de boom aanwezig zijn, gebeurt dit met behulp van een spinrups hoogwerker. Het voordeel hiervan is dat er slechts een zeer smalle doorgang (85 cm. breed) noodzakelijk is voor de bereikbaarheid.

Prijzen/Kosten

Voor het verwijderen van eikenprocessierupsen gelden vaste tarieven binnen onderstaande werkgebieden:

  • Gemeente Arnhem
  • Gemeente Lingewaard
  • Gemeente Nijmegen
  • Gemeente Rheden

Overige gebieden kennen een toeslag voor additionele reiskosten.

In bijgaande tabel heeft u in één oogopslag een indicatie van de kosten.

Als u grotere aantallen bomen heeft, of het aantal nesten groter is, kunt u altijd contact opnemen voor een klant specifieke offerte. Uiteraard zijn deze offertes vrijblijvend en verplicht het u tot niets.

U kunt een aanvraag doen voor verwijdering van eikenprocessierups via onderstaande button "Offerte aanvragen" of door telefonisch contact op te nemen (06 - 34 95 78 54). Op grond van de verstrekte gegevens, ontvangt u binnen twee werkdagen een offerte. Als u akkoord gaat met de voorwaarden zullen we in overleg een datum vaststellen voor uitvoering. Het streven is om dit binnen één week te verzorgen. Als u nog vragen heeft over het verwijderen van nesten of indien u woonachtig bent buiten de aangegeven gemeenten, aarzel niet om contact op te nemen.

Ten aanzien van de eventuele uitvoering met een hoogwerker, overleg ik graag vooraf met u de te volgen werkwijze (bereikbaarheid, opstellingsplaats etc.) Vaak kan op basis van uw adres via Google maps een redelijke inschatting gemaakt worden van de mogelijkheden. U mag ons altijd foto’s sturen die de situatie weergeven. Uiteraard kom ik graag ter plaatse om één en ander te beoordelen en met u af te stemmen.


Offerte aanvragen